INNEHÅLL
 -  klicka på huvudområde i röda panelen ovan
-   klicka på underavsnitt i den
röda panel som visas till vänster
Här är en översikt över hemsidans innehåll:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om företaget

 

Ägare, Affärsidé, Kompetensområden, Omsättning, Personal
Erfarenhet av utlandsarbeten spec Kina m m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitets-skolan
 

 

Terminologi, ett antal begrepp definieras och förklaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulter inom kvalitetsområdet
 

 

Lönsamt kvalitetsarbete, Om ISO9000, TQM
Tidschema för certifiering, Q-arbete i skolor och förvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulter inom data och IT
 

 

Kompetens inom data och IT-underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microelectronics

 

Kompetens inom mikroelektronikområdet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trä och virke

 

Virkesframställing med Solosågen
Hyvling, Lagerfört byggnadsvirke m m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träslöjd

 

Översikt träslöjdprodukter, Barngungstol, Skärbräden, Ljugarbänk, Gunghästen "Fritte" och dess tillverkning m m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik

 

Musikarrangemang med ljudprover, Om valthorn
Bildersviter från mitt musikliv, hornseminarier m m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privata sidor

 

Släktträd, Från utlandsboende och resor, Drakflygning
"Den fasta punkten tillvaron", Matrecept, Modellbyggen