KOMPETENSOMRÅDEN

 Som konsulter tillhandahåller vi tjänster inom områdena

-   Kvalitetsmedvetenhet, grundläggande begreppsförklaringar, inledning och genomförande av ISO-certifiering
    Läs mera om kvalitet
 

-   Dataunderhåll, IS/IT, hårdvarukonstruktion, verifieringsarbete
    Läs mera om data och IS/IT
 

-   Mikroelektronik, utveckling och konstruktion av kretsar, verifieringar, föreläsningar
    Läs mera om mikroelektronik
 

-   Tjänster inom området inköp och upphandlingar, speciellt upphandling av tjänster.
    Läs mera om inköpsarbete
 

-   Övriga tjänster inom bl a utbildningsområdet.
    Läs mera om övriga tjänster
 

-   Information om och erfarenheter av utlandsarbete,  främst i Kina
    Läs mera om utlandsarbete
 

 Inom området trä och träprodukter tillhandahåller vi
-   Trä och virke för byggnation
-   Träslöjdsprodukter
-   Speciella uppdrag såsom invecklade och avanceraade teater-dekorationer, modellbyggen etc
    Läs mera om våra träprodukter