UTLANDSARBETEN

 

Vi har stor vana vid att arbeta i en internationell miljö. Bilden är från febr 1996 och visar kvalitetsstaben vid en av Ericssons enheter i Peking i Kina som certifierats enligt ISO-9001

 

 

 

Jarl Jonsson har under sitt yrkesverksamma liv arbetat förutom i Sverige även i Kina och Tjeckien.
Har även gjort ett stort antal tjänsteresor till utlandet, bl a till alla de Nordiska länderna, Tyskland, Frankrike, England, Ungern och USA.
 

 

Fredrik Jonsson har gjort affärsresor och föreläst i Portugal, USA och Taiwan. Han har arbetat I England och är f n verksam i Californien, USA. Han har även praktikarbetat i Kina.

 

 

 

BILDER FRÅN
-   KINA
-   TJECKIEN
-   USA

 

 

 

 

 

 

REFERENSER