Q-KONSULT
I det här avsnittet kan du läsa om:

 -

Om det lönsamma med kvalitetsarbete

 -

Om ISO 9000-standarden

 -

TQM - Total Quality Management

 -

Ett realistiskt tidsschema för en ISO-certifiering

 -

Kvalitetsarbete på skolor

 -

Läs också om:

 

Definitioner av kvalitetsbgrepp och andra industriella uttryck

 

Foton från ISO certifieringar