LÖNSAMT KVALITETSARBETE

En kvalitetsguru vid namn Crosby har sagt:
"Kvalitet är gratis  -  det är brist på kvalitet som kostar pengar"

Ja det är så sant  -  brist på kvlitet kan bli väldigt dyrt.
Inom ett normalt företag - ganska oberoende av vad man producerar - är kvalitetsbristkostnader på 15 - 20 % inte ovanligt. Man kallar ofta detta för "det glömda företaget", det som får rätta till alla felaktiga produkter som det "riktiga" företaget har producerat.

Med kvalitetsbristkostnad menar man kostnader för:
-    Felsökning
-    Ombearbetning
-    Kassation / skrotning
-    Ändringar av konstruktion eller metod
-    Transport, emballagekostnader m m vid returer
-    Intäktsförluster vid t ex förlängd garantitid
-    Förlust av good-will
-    m m
 

Vi nämner fem basstrategier (läs om strategi) för att identifiera och så långt möjligt eliminera källor till felkostnader:
-    Kunden i centrum, vilka är kundens behov och önskemål som skall tillgodoses
     (det är alltid kunden - användaren - som bedömmer produktens kvalit, läs om kundtillfredsställelse)
-    Förebyggande arbete  (helt "rätt från början" är dock en myt)
-    "NOLL FEL" - det enda acceptabla?
-    Långsiktighet - ständiga förbättringar
-    Allas medverkan
 

KVALITETSKOSTNAD =
KOSTNAD FÖR ATT SKAPA KVALITET + KOSTNAD FÖR ICKE-KVALITET

img1.gif
Notera för all del att kostnaden för att skapa kvalitet stiger brant när man börjar kräva 100% kvalitet.

Ett normalt företag minimerar totalkostnaden (som är svår att beräkna teoretiskt, men det finns metoder) - d v s man tillåter medvetet en viss mängd fel. Här räcker det väl att nämna sådant som att "vara först ut på marknaden med en ny produkt", alltså att lite "barnsjukdommar" tillåts.

Ett annat sätt att uttrycka det är att "kvalitet är som ett slipmedel -  det kan polera upp produkten och få den att glänsa - men också mala ned den helt och hållet" 

I själva verket är det bara inom ett fåtal områden man ställer krav som närmar sig 100% kvalitet:
Rymdindustri, Läkemedel, Kärnkraft t ex
Orsaken är självklar:
-   Risk för olycka som kan kräva människoliv
-   Gigantiska kostnader står på spel
-   Oerhörd bad will vid ett misslyckande
-   (Risk för terrordåd bör kanske också nämnas)