HYVLING AV VIRKE

Det mesta byggnadsvirket hyvlas till "råplan" - d v s att minst en sida hyvlas och att virkets dimensioner härigenom blir tillräckligt exakta för att man skall kunna använda det vid bygge utan problem.

Klicka här för att gå vidare till ett bildspel om hyvling.
Klicka här för att läsa om sågning med Solosåg